Priser

Bemærk mulighed for tilskud fra Sygesikringen Danmark for medlemmer.
Nogle sundhedsforsikringer yder også tilskud til Diætist f.eks. PFA, Skandia og ihi Bupa Skandinavien.

Personlig vejledning
Basis konsultation. Pårørende kan med fordel deltage. Kostplan kan udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet, når det findes relevant. Pris 700 kr.
1. opfølgning. Pris 450 kr. Opfølgninger herefter. Pris 400 kr.
Medmindre andet er aftalt laves der samlet faktura på 1. vejledning og den første opfølgning.

Familievejledning
Basis konsultation, f.eks. 2 personer sammen der begge skal have vejledning. De 2 personer skal komme fra samme husstand eller have tætte familie relationer.
Kostplan kan udarbejdes på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet, når det findes relevant. Pris 900 kr.
1. opfølgning. Pris 550 kr. Opfølgninger herefter. Pris 450 kr.
Medmindre andet er aftalt laves der samlet faktura på 1. vejledning og den første opfølgning.

Udeblivelse uden afbud
Ved udeblivelse uden afbud opkræves 250 kr.  Der skal meldes afbud til vejledning så tidligt som muligt dog senest kl. 8.00 på vejledningsdagen.

Andre ydelser
Konsulenttimer og foredrag prissættes efter individuel aftale. Du kan altid få et uforpligtende tilbud.

 

Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, kan du få tilskud til diætistvejledning
Sygeforsikringen Danmark giver 250 kr pr vejledning dog max. 1000 kr. pr. år.
Danmark betaler max 50% pr. konsultation.
Du skal ikke have en henvisning for at opnå tilskud.31ea1bf15a31575457186c8fc6f72127